Trumpa Veterinarijos istorija apžvalga

(lot. veterinarius- prižiūrintis, gydantis gyvulius) Praktinė veikla prasidėjo labai seniai. Seniausi duomenys apie veterinariją Lietuvoje ir užsienyje. Pirmosios žinios susietos su veterinarija Lietuvoje yra minimos liaudies medicinoje. Sergančius gyvūnus dažniausiai gydydavo patys savininkai. Veterinarija ir veterinarijos mokyklos Lietuvoje XVIII-XIX a. Lietuvoje nuo XVI amžiaus pabaigos veikė aukštoji mokykla Vilniaus akademija. 1802-1803 metais, S. B. Jundzilas, Lietuvos Vyriausiojoje mokykloje. Veterinarija Lietuvoje iki 1945 m. ir sovietmečiu. Kai Lietuva buvo. 1911-1915 m. Veterinarijos tarnyba atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje. 1918 m. , J. Bulotos iniciatyva buvo organizuojamas veterinarijos departamento įkūrimas. Veterinarijos mokymas, mokslas, spauda bei kita su veterinarija susijusi veikla. Vienintelė aukštoji mokykla. Veterinarijos spauda 1924 metais buvo leidžiamas žurnalas.