Moksliniai veterinariniai žurnalai prilygsta taip pat patikimiems šaltiniams, nes būtent šiuose leidiniuose galite rasti santraukas ir ne tik apie naujausiai padarytus tyrimus, naujausią metodiką ir daug daug kitokios naudingos informacijos, šioje skiltyje yra pateikiami populiariausių užsienio veterinarijos žurnalai, taip pat ir veterinariniai žurnalai, kurie yra Lietuvoje.

* Lietuviški veterinariniai žurnalai
* Pasauliniai veterinarijos žurnalai