Kvalifikacijos tobulinimas veterinarijos specialistui yra itin svarbus, kvalifikaciją turi keltis ne tik veterinarijos gydytojai, bet ir veterinarijos felčeriai (asistentai) tam, kad atnaujinti arba pagilinti savo turimas žinias ir įgūdžius, dalyvaujant įvairiose rengiamose kongresuose, konferencijose, workshop'uose ir kituose renginiuose. Šioje skiltyje rasite  smulkųjų, stambiųjų ir egzotinių gyvūnų užsienyje ir Lietuvoje vykstačius kvalifikacijos tobulinimo kursus bei kitus įvykius.